top of page

Laura

Mariscadora | Shellfish collectors

Cambados, (Pontevedra)

MARISCADORA.jpg

03/11/2020

Cambados mira ao mar e a súa ollada amósanos a beleza e riqueza da súa contorna. Pero tamén nos mostra o seu compromiso coa tradición e co traballo.

 

Nada ilustra mellor a forza desta relación que a labor que, cada día, mariscadoras como Laura desempeñan. Unha labor dura e sacrificada, a das atlánticas que, xuntas, se moven polos camiños do mar na hora da seca.

 

Mulleres que ante a chuvia e o vento avanzan na auga, entre o lodo, a area e as pedras, con esforzo e unha habilidade pouco comúns. Cunhas condicións de traballo moitas veces desfavorables, as súas mans traballan para poñer nos nosos pratos toda a riqueza que oculta a ría.

Cambados looks at the sea and its view shows us the beauty and wealth of its surroundings. But it also shows us its commitment to tradition and work.

Nothing better illustrates the strength of this relationship than the work that shellfish workers like Laura perform every day. A hard and sacrificial work, that of the “Atlánticas” who, together, move along the paths of the sea at the time of low tide.

Women who, facing rain and wind, move forward in the water, between mud, sand and stones, with unusual effort and skill. With often unfavourable working

conditions, their hands work to put on our plates all the wealth that the estuary hides.

RETRATO-MARISCADORA_edited.jpg
MARISCADORA.jpg

Textos: Patricia Villanueva | Tradución inglés: Karen Joan Duncan Barlow

bottom of page