top of page

Ana

Gandeira | Livestock

A Vila, Taboada, Lugo

Gande.png

04/11/2020

Familias enteiras en Galicia dedicadas á cría de gando vacún, un oficio que se transmitía de pais a fillos. Un traballo que cada vez atopa máis dificultades para o relevo xeracional: o camiño que escolleu seguir Ana; ou que a escolleu a ela.

Despois de emigrar a Andorra, onde traballou como dependenta de comercio, Ana volveu á súa vila natal en Lugo, onde se dedica á gandería. Ten 30 vacas que son o sustento dunha familia na que conviven ela, o seu home, o seu fillo, os seus pais e os seus sogros.

Un oficio marcado pola tradición, pola natureza e polo respecto ao gando.

In Galicia whole families spent their lives raising cattle, a trade that was passed down from parents to children. A job that is increasingly difficult for the generational relay: the path which Ana chose to follow; or which chose her.

After emigrating to Andorra, where she worked as a shop assistant, Ana returned to her hometown in Lugo, where she is engaged in livestock farming. She has 30 cows that are the sustenance of a family-she, her husband, her children, her parents and her parents-in-law.

A profession marked by tradition, nature and respect for cattle.

GANDEIRA.jpg

Textos: Patricia Villanueva | Tradución inglés: Karen Joan Duncan Barlow

bottom of page