top of page

Paula, Amparo, Dolores, Cris e Sonia

Ferreiras | Women Blacksmiths

Vilagarcía de Arousa, (Pontevedra)

FERREIRAS.jpg

06/03/2021

Paula, Amparo, Dolores, Cristina e Sonia son ferreiras e traballan nunha fundición na que a maioría dos empregados son homes.

 

A empresa está especializada na área da propulsión mariña e produce hélices, pas, núcleos...

 

O de ferreiro é un oficio cunha gran tradición e arraigo en Galicia que soubo adaptarse aos novos tempos, incorporar novos profesionais e dar servizo a sectores tradicionais e emerxentes.

Paula, Amparo, Dolores, Cristina and Sonia are blacksmiths and work in a foundry where most of the employees are men.

The company specialises in marine propulsion and produces propellers, blades, cores...

Blacksmithing is a trade with a great tradition and roots in Galicia that has been able to adapt to new times, incorporate new professionals and provide services to traditional and emerging sectors.

RETRATO-FERREIRAS.jpg
FERREIRAS.jpg

Textos: Patricia Villanueva | Tradución inglés: Karen Joan Duncan Barlow

bottom of page